top of page

Art4any 2022

La revista digital-física del grup Artcertificate mostra una selecció d'artistes i la seva obra, entre els quals, en un exercici de fer arribar la llum i el color a un nou públic, apareixen algunes obres i la seva presentació: fonts d'inspiració, procés creatiu etc.

2 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page