top of page

Abartium exposició 2022

Aquest estiu ha estat intens en exposicions, una de les galeries més grans i amb més encant de Catalunya rebut amb entusiasme l'obra d'Iris.

En doble disciplina i la mateixa convocatòria, l'artista ha participat en solitari en una videoinstal·lació creada a RV-3D. Basat en la seva obra sobre paper, Fauna abissal i altres criatures, ens recrea un espai virtual on l'espectador ja no està estàtic.


Iris amant de la llum i el color, aporta 6 de les últimes obres sobre paper (45x35cm) a l'exposició col·lectiva d'art contemporani.
0 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page