top of page

40 anys d'Ajuntaments democràtics 2020

L' artista ens mostra un altre dels seus encàrrecs, amb una forta càrrega en el seu contingut, mitjançant la tècnica de gravat de Collagraph, recrea un espai sobre paper amb elements simbòlics, textures i qualitats. Aquesta obra a dues tintes va ser lliurada en un acte solemne a 115 regidors i alcaldes que han passat en els 40 anys de democràcia de Parets de Vallès.

0 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page